สติ๊กเกอร์คลินิกต่างๆ (ไม่รวมตัวป้าย)

สติ๊กเกอร์คลินิกประเภทต่างๆ

สติ๊กเกอร์(อย่างเดียว ไม่รวมตัวป้าย)
งานพิมพ์สติ๊กเกอร์เอ้าท์ดอร์ เคลือบเงา ใช้ภายนอกได้
ขนาดมาตรฐาน 120x40 cm หรือขนาดตามระบุ
กันแดด กันน้ำ 100% ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

 

Visitors: 141,631