รับออกแบบ (Design)

รับออกแบบ (Design)

** ป้ายไวนิล และงานป้ายโฆษณาทุกประเภท

** โลโก้ (Logo) , ตราสัญลักษณ์

** ฉลากสินค้า, โลโก้แบรนด์ฉลากสินค้า

** รับออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

** Etc.

       การออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. กรณีออกแบบและพิมพ์งานกับทางร้าน < โดยไม่ซื้อไฟล์ต้นฉบับ / Artwork >

2. กรณีจ้างออกแบบ < โดยซื้อไฟล์ต้นฉบับ / Artwork >

ซึ่งทั้ง 2 ประเภท ราคาแตกต่างกัน สามารถสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ค่ะ

ทั้งนี้ ราคาค่าออกแบบขึ้นอยู่กับข้อมูลแบบที่ลูกค้าต้องการ

ดังนั้น ก่อนสอบถามราคา รบกวนลูกค้าเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับแจ้งทางร้านนะคะ

 

 

Visitors: 133,587